Tel : +90 216 305 46 66

Ölçüm ve Testler

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi bir nimet olan ekolojik denge her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu dengede üretilen ürünlerde uyumlu olmalı insanlığa zar vermemelidir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu kapsamda üretilen ürünlerin doğada yok olabilmesi için gerekli yapılanmayı müşterilerine sunmaya devam etmektedir. Ekolojik ürün doğada yok olabilen, tehlikeli kimyasallar, azo boyarlar, kanserojen maddeler, ağır metaller, zararlı fiziksel ve biyolojik unsurlardan arınmış ürünleri tespit ederek tüketiciye hizmet etmektedir. Üreticilerin pazarda güven ve tercih nedeni olması için bu kaideler doğrultusunda üretim yollarını seçmesi lehinde olacaktır.

İlerlemiş ve bilinçlenmiş tüketiciler artık hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıklarını düşünerek ekolojik ve organik ürünlere yönlenmişlerdir. Üreticiler bu hususta artık ürettiklerini değil toplumun istediğini üretmek zorundadırlar. Ekolojik ürün üretimi yapan üreticiler yeni yeni pazar hakimi olmaya başlamış ve kazançlarını büyük oranda artırmışlardır. Tüketici güveni ve sağlığı tercih ettiği için de satın aldıkları ürünler artık vasıflı ve o vasfın getirdiği değer parametrelerine göre fiyatlandırılmaktadır. Şartları görerek üretim yapmak üreticilerimize büyük kazançlar sağlamaktadır. Ekolojik tekstil ve tekstil ürünlerinde sağlıksız yapılar ürünlerin belirli standartlar dahilinde test edilmesi ile bilinebilmektedir.

Standartlarla tanımlanan testler, bugün dünyada tekstil zincirinin her halkasına uygulanmaktadır. AZOTEX özel standardı, içerdiği standart test metotları ile tekstil zincirinde yer alan zararlıları kontrol altına alma veya olmamasını sağlama yolunda hizmet vermektedir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) AZOTEX Test Hizmetleri, tekstil ürünlerinin testleri ile üreticilerin üretim proseslerine vermekte ve bu desteğiyle insan ekolojisinde güvenlik ortamının oluşmasını sağlamaktadır. AZOTEX istenmeyen zararlı içerik ve yapıdaki maddeleri tanımlar ve bu maddelerin tespitinde test kriterleri ve metotlarını uluslar arası kabul görmüş standartlar vasıtası ile ortaya koyar.

AZOTEX Belgelendirmesi ve testleri ulusal mevzuatının kapsamının üstünde de kontrol ve güven sağlayan bir unsur olarak üretici ve tüketicilerin kalitesini artırmada büyük rol oynar.

AZOTEX Standardı insan ekolojisi için önemli olan sağlıklı ürünlerin üretim ve satışı için iyi niyet göstergesi ve ürünün standardın öngördüğü kriterlere uygunluğunun belirlenmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını zorunlu kılması bakımından da büyük önem arz eder.

AZOTEX Standardı uygunluk testleri ve belgelendirmesi için kolay bir yol haritası mevcuttur. Bu aşamada Üretici, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ)’ a başvuru formu ve ürün numuneleri ile ürün bilgilerini (ürün tanımlarını) ilettiği aşamada uzmanlarımızın ürüne yönelik hazırlanmış AZOTEX Planları oluşturulur. Bu planlar tekstil zincirinin de bulunan üreticilerin ürettiği her bir ürün çeşidine yönelik değişkenlik arz eder. AZOTEX testlerin kapsamı belirlenen amaca, test örneğinin kendine özgü özelliklerine ve başvuru sahibinin üretim proseslerine bağlıdır. Ürünle ilgili girdiler test edildiği ve AZOTEX Şartlarını karşıladığı durumda AZOTEX Belgesi ve AZOTEX Arması kullanma hakkını elde etmiş olur. Şayet AZOTEX Belgeli bir ürün herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulur, yapısı ve üretim işlemi ile oynanırsa, ürünün bu işlemden sonra kriterlere uygunluğunu kontrol etmek için yeniden numune alınır ve yeniden test edilir. Test prosesi sırasında çıkabilecek sorunlar, ISQ ve belgeyi talep eden firma arasında değerlendirilerek uygun çözümler üretilmeye çalışılır. AZOTEX çalışmasında ve testlerinde firmamız gizliliğin korunması prensipleri ile hareket eder. Talep halinde, Kamu Hukuk Kurumları ve ilgili Bakanlık haricinde elde ettiği veri ve bulguları paylaşmaz. ISQ Müşterisine AZOTEX testleri ile ilgili uzman personeli tarafından hazırlanan Test sonuçlarını onaylı bir rapor halinde başvuru sahibine ulaştırır. Düzenlenen rapor kendi başına AZOTEX Belgesi olarak değerlendirilemez ve bu rapora istinaden AZOTEX Arması kullanma hakkı tanımaz.

Anlatılan tüm bu hususlar için doğru tercihlerle tüketiciye güven telkin eden bu belgelendirme ve testler ISQ değerlendirmeleri ile firmanıza kısa zamanda büyük güven ve değer katacaktır.

Kısa Değerlendirmelerle konuyu özetlersek;

AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.

AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:

•Kanserojen, sağlığa zararlı azo boyarlar, renk maddeleri ve mevzuat gereği yasaklanmış olan maddeler,

•Ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehid gibi yasal mevzuatlarla çerçevesi çizilen maddeler,

•Yasal mevzuata aykırı veya mevzuatlarla durumu belirlenmiş olmayan ancak sağlık açısından şaibe doğuran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri ve pestisitler gibi maddeler,

•Nihai tüketicinin sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararsız pH değeri

•Bahsedilen tüm test şartları ve olması gereken limitler belirlenmiştir.

Azotex Standart Testleri Genel olarak aşağıda listelenmiştir:

•Fiziksel Testler,

•Kimyasal Testler,

•Renk Performans Testleri,

•Boyutsal Değişme Testleri,

•UV Geçirgenlik Ve Koruma Faktörü Testleri,

•Su Geçirgenlik Testleri.

şeklindedir.

Ürün Testleri

Ürünlerin dayanım, kullanım uygunluğu, güvenlik ve sağlık koşullarının durumlarının tespiti için İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan önce bazı kavramları izah etmeye çalışalım. Test, yeni ürün geliştirilmesinde...

Devamı...

Fiziksel Testler

Yıkama Sonrası Görünüm
Kuru Temizleme Sonrası Görünüm
Yıkama Sonrası Boyut Sabitliği
Kuru Temizleme Sonrası Boyut Sabitliği ...

Devamı...

Kimyasal Testler

Alerjenik Boyar Maddeler
Azo Boyar Maddeler
Yasaklı Azo Boyar Maddeler
BHT Miktarı Tespiti ...

Devamı...

Renk Performans Testleri

Klorlu Ağartıcı Haslığı
Klorlu Su Haslığı
Renk Okutması
Sürtme Haslığı...

Devamı...

Boyutsal Değişme Testleri

Yıkama Sonrası / After Washing
-TS 5720 EN ISO 6330/Nisan 2002
-EN ISO 6330:2000
-ISO 6330:2000...

Devamı...

Laboratuvar Test Hizmetleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon Laboratuvar ve Test hizmetlerini Azotex, Eko etiket, Helal Belgesi, Doğal Ürün Belgeleri, Vegan ve vejetaryen belgelendirmeleri kapsamında vermektedir.
Bu belgelendirme kapsamları haricinde...

Devamı...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması...

Devamı...

Su Geçirmezlik Testleri

Su Geçirmezlik (Hidrostatik) / Water Permeability (Hydrostatic)
-TS 257 EN 20811/ Nisan 1996
-EN 20811:1992
Bundesmann Yağmurlama Testi / Rain Test- Bundesmann...

Devamı...

LVD Low Voltage Directive Testleri

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)
LVD YÖNETMELİĞİ
LVD Yönetmeliğinin amacı; LVD Yönetmeliği kapsamına giren...

Devamı...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

TS 11605 EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bu odalarda birlikte kontrol edilen ortamlar Bölüm 1 - Hava temizliğinin sınıflandırılması
Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde kabul edilen kontaminasyon sınırlarında kalmasının kontrolü...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene