Tel : +90 216 305 46 66

Eğitimler

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Toplumların gelişimi, kişlerin ve yaşadığı çevrenin gelişimi ile ayrılmaz bir bütündür. Gelişmiş toplumlar bu başarılarını alt yapılarında bulunan bireylerinin beyin güçlerini etkin ve verimli kullanarak elde etmişlerdir. Burada üzerinde durduğumuz unsur kişilerin geliştirilmesi ile bilinçlendirilmesi ile başarı çıtasının yukarılara taşınması olanaklarıdır.

Kişisel gelişim, insanların yaşam kalitesini yaşamın gerektirdiği kriterler doğrultusunda artıran bir sistem ve teknikler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca,

Başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmak için atılması gereken adımlar bütünüdür.

Diğer bir tanımlama ile:

Kişisel Gelişim, İnsanın mevcut hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarakta gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.

Kişisel gelişimin amacı, yaşamın esas unsurları olan , mutluluk sağlık yeterli maddi refah ,güvenlik, ilişkiler, iç huzuru, umut ve aile ilişkilerinde iyi seviyelerde bulunmak ve bu konularda devamlı gelişme içinde olmaktır.

Kişisel gelişim, daha iyisini yapabilecekken daha kötüsünü yapmamak; daha ve fazlasını bilebilecekken daha azına razı olmamak; daha çoğuna sahip olabilecekken daha azına razı olmamak; daha iyilerle birlikte olma seçeneği varken vasatlarla ilişkide olmamak demektir. kısacası kendinden daha fazlasını ve daha iyisini istemek ve kendini tüm bunları elde etmeye hazır hale getirmektir.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm unsurlar kişinin kendini geliştirmesi ve kendine özgüven sağlaması ve çevresine daha etkin, faydalı ve üretken bireylerin oluşturması adına yapılması zaruri etkenlerdir.

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Bu hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen eğitimlerle toplumlara ve sektöre destek sağlamaktadır;

•Liderlik eğitimi

•Stratejik planlama ve stratejik yönetim eğitimi

•İnsan kaynakları yönetimi eğitimi

•Performans değerlendirme eğitimi

•Stres yönetimi eğitimi

•Beden dili eğitimi

•Motivasyon eğitimi

•EFQM mükemmellik modeli ve özdeğerlendirme eğitimi

•Kurum kültürü ve mesleki etik eğitimi

•Kişisel takdim ve iletişim temel eğitimi

•İlişki yönetimi ve bakımı temel eğitimi

•Eğitimcinin eğitimi

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Firmaların yönetim sistemi gereksinimleri karşısında doğan personel temel eğitim ihtiyaçları günden güne önem arz etmektedir. Yönetim sistemleri vazgeçilmez unsurlar olduğu için de işletme yöneticileri istihdamlarını ya eğitimli personelden yada mevcut personelin...

Devamı...

Sürekli İyileştirme Eğitimleri

Konunun matematiğinden giriş yaparsak, bir önceki mevcudun üstüne sürekli ilaveler yapmak, miktarını, şeklini, yapısını, sayısını v.b. gibi faaliyetlere sürekli iyileştirme, bu işin sürekli olmaması bir kereye mahsus olması durumuna da iyileştirme denmektedir. Her...

Devamı...

Stratejik Planlama Eğitimleri

Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik hayattaki hızlı değişimlere paralel olarak kamu yönetim anlayışı değişmekte ve katılımcılığa, paydaşlarının mutluluğuna ve hedeflere odaklanan bir yönetim anlayışı yerleşmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak çıkarılan 5018 sayılı...

Devamı...

Akreditasyon Eğitimleri

Kelime Anlamı olarak Akreditasyon: Yetki verilmiş, resmen tanınmış , kabul edilmiş anlamına gelir. belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için, belli kriterleri sağlayan kurumlara; bağımsız, tarafsız ve bilirkişi niteliğindeki başka bir kurum tarafından...

Devamı...