Tel : +90 216 305 46 66

Eğitimler

Personel Eğitimleri

Personel Eğitimleri

Türkiye’ de personel belgelendirme konusunda, mesleğe ve tekniğe yönelik eğitim seviyesinin düşük olması ve eğitimli iş gücünün çalışma hayatında yeterli talebi oluşturamaması, iş dünyası ile ve eğitim sektörü arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca herhangi bir eğitim almadan işin içerisinde yoğrularak iş sahibi olmuş çok sayıda çalışanımız mevcuttur.

Personel belgelendirme sisteminin kurulması ve işlemeye başlaması ile mesleki alanlarda gereklilikler ve yeterlilikler belirlenmeye ve ISO 17024 uluslar arası standardı ile standartlaşmaya başlamaktadır. Eğitim belgelendirme hizmetlerimiz tarafından yapılan şeffaf değerlendirme ve ölçme sınavları ile kişilere ulusal ve uluslararası alanda geçerli olan sertifikalar da verilmektedir. Bu sertifikalar ilgili taraflara birçok avantaj sağlamakta ve kariyerlerinde önem arzetmektedir. Bu eğitimlerin en önemli katkısı, çalışan ve işverenin mesleki anlamda aynı dili daha net ve rahat bir şekilde iletişim kurmalarını, uyumlu çalışmalarını sağlamaktadır.Bu iletişimle, işverenler, işe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerileri önceden bilecek, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini en aza indireceklerdir. Aynı zamanda işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artıracaktır. Nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması, yeni bilgi üreten nitelikli personel, devamlı güncel tutmak zorunda kaldığı kişisel ve mesleki yeterliliğe sahip olacak, dolayısıyla, çalışma hayatında da artan kalite egemen hale gelecek, mesleki bilgi, beceri, ölçme sınavı sonucunda alınan belge, kişiye, sahip olduğu bilgi ve becerileri bir işe başvururken ispatlama olanağı verecek, meslek tanımları ve içerikleri belirlenmiş olacağından dolayı, çalışanlar yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini bilecek, insana, dolayısıyla geleceğe yapılan bu akıllı yatırım ile istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin güçlenmesine de büyük bir katkı sağlanacaktır.

İntersistem teknik (ISQ), personel eğitimleri, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi ve setifika sahibi yapmaktadır . Firmamızın Personel Belgelendirme Eğitim programları bu çerçevede hazırlandığı için, kişilerin meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi söz konusudur. Çalışma hayatı için vazgeçilmez bir unsur olan mesleki eğitim konusunda firmamız, Personel Belgelendirme Ana Kategorisini oluşturmuştur. Bu ana kategoriye bağlı alt kategorilerde personel belgelendirme konusunda çeşitli mesleki eğitimler düzenlenmektedir.

PERSONEL BELGELENDİRME EĞİTİM KATEGORİLERİ:

•Baş Denetçi Eğitimleri,

•İç Denetçi Eğitimleri,

•Sistem Yöneticisi Eğitimleri,

•Dokümantasyon Eğitimleri,

Şeklinde ana kategorilerle sunulmaktadır. Alt kategorileri ziyaret ederek, tüm eğitimleri, şartlarını ve içeriklerini bulabilirsiniz.

Baş Denetçi Eğitimleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Denetçi/Baş Denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur.
Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm baş denetçi eğitimlerini bu bölümde ve alt kategorilerinde bulabilirsiniz...

Devamı...

İç Denetçi Eğitimleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), İç denetim ve iç denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur.
İç Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm iç denetim eğitimlerini bilgilerin sonunda bulabilirsiniz...

Devamı...

Sistem Yöneticisi Eğitimleri

Globalleşen iş dünyasında kuruluşlar yönetim fonksiyonlarında farklı uygulama yaklaşımlarından vazgeçerek kurumsal bir yapı oluşturmak istemektedirler. Bu kurumsal yapı için öncelikli şart bir sistemin oluşturulmasıdır. Kuruluşlar yönetim, üretim ve hizmetlerinde...

Devamı...

Dokümantasyon Eğitimleri

Kuruluşlar işletmelerini standart ve kurumsal hale getirmek için ISO 9001 v.b. gibi yönetim sistemleri kurmak istemektedirler. Yönetim sistemleri işletmeleri disiplinize edecek en büyük unsurlardandır. Bu uygulamalar başlangıcında işletmeler politikalar, hedefler ve...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene