Tel : +90 216 305 46 66

Periyodik Kontroller Ve Muayene

Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin’de Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu yönetmeliklerde ve ilgili standartlarda aksi belirtilmedikçe yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrolleri yılda en az 1 defa yapılmalıdır.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin Beşinci bölümü Periyodik testler ve bakım MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

İş Ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nin EK III Bölümünün 2.1 Maddesinde Periyodik kontrolleri yapılması gereken tesisatlar ve 2.3.4. Madde 2.1.1.’de Tablo 3’te periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri belirtilmiştir.

Yangın Tesisatı periyodik kontrolünde binanın yangın söndürme sisteminin projesine ve yangın söndürme tesisatına bakılarak ilgili standartların belirtmiş olduğu kriterler ile tesisat, motopomplar, hidrantlar, lanslar teste tabi tutularak periyodik kontroller gerçekletirilir.

İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan yangın söndürme sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu söndürme sistemleri(Su depoları, Yangın pompaları,Boru tesisatı, Yangın dolapları, Hidrant sistemi, Yağmurlama Sistemleri)

-Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri

-Taşınabilir söndürme tüpleri

-Mutfak davlumbaz söndürme sistemleri

Yangın Algılama ve Alarm sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri İçerik

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın esnasın da yangının büyümeden söndürülmesi, can ve mal kayıplarını önlemek için kurulan yangın söndürme sistemleri, binalar, okullar, işletmeler, fabrikalar, tehlikeli iş yapan tesisler ve gemiler de çeşitli yangın söndürme sistemleri kullanılmaktadır.

Olası bir yangın esnasında yangın söndürme sisteminin hemen devreye girmesi, her an çalışır durumda olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yangın söndürme sistemlerinin periyodik muayenesi yaptırılmalıdır.

Yangın Söndürme Sistemleri Nelerdir ?

Sulu Söndürme Sistemleri
• Sprinkler Söndürme Sistemleri
• Yangın Pompaları
• Yangın Dolabı
• Yangın Hidrant Sistemleri
• Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri
• Köpük Konsantrasyonları
• Köpüklü Sprinkler Sistemleri
• Köpük Jeneratörü
• Köpük Monitörü

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri
• FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri
• Novec 1230 Söndürme Sistemleri
• Inert Gazlı Argon Söndürme Sistemleri
• Panel İçi Söndürme Sistemleri

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Yangın söndürme sistemleri periyodik kontrolleri sırasında firmanın çalışmış olduğu yangın söndürme sistemi firmasının teknik servisi periyodik kontroller öncesi hazır bulunmalıdır.

Kontrole başlamadan önce bina tehlike sınıfı belirlenir.

Muayene sadece bakımcı personelin eşliğinde başlayabilir.

Muayene öncesinde mümkünse kontrol yapılacak olan firmadan istenen projeler, şemalar incelenir. Bu incelemeye göre nasıl bir kontrol yapılacağı ve neleri kapsayacağı firmaya bildirilir

Sisteme ait olan Borulama proje ; hidrolik hesap ; sprinkler yerleşim projesi incelenerek saha yerleşimi

Sistemin hattındaki suyun test ve boşaltma hattından açılarak devreye girip girmediği ve pompa sisteminin devreye girip girmediği

Pompa Testleri gerçekleştirilir.

Gong testi Yangın tesisatında ki gonglar tespit edilerek kontrolleri gerçekleştirilir.

Sprinkler (Yağmurlama) Sistemi testi

Kaçış aydınlatmaları

Yangın dolapları, yangın hidraantları

Yangın söndürme tüpleri

Yangın algılama sistemi

Sistemde bulunuyorsa gazlı söndürme sistemi

Duman sızdırmaz kapı ve sızdırmazlık raporu vb kontroller standartlarda belirtilen kriterlere göre kontroller gerçekleştirilmektedir.

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayenesi Neye Göre Yapılır ?

Yangın söndürme sistemlerinin periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845, TSE ISO/TS11602-2, TS EN 15004-1 standartların da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Yangın söndürme sistemleri 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Madde 2.3 Tesisatlar bölümünde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Kontrol Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak yangın söndürme sisteminin İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve standartlar da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan Yangın Söndürme sisteminin muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu ekipmanlar aynı...

Devamı...

Basınçlı Ekipmanlar ve Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III’de belirtildiği gibi basınçlı kapların periyodik kontrolleri belirtilmedikçe yılda en az 1 defa kontrollerinin yapılması gerekmektedir...

Devamı...

Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması Madde 2.3 ve tablo 3’te belirtilmiştir...

Devamı...

Raf Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Rafların Periyodik Kontrolü Neden Gereklidir ?
Endüstriyel depo raf sistemleri gerek lojistik süreç içinde gerek ise imalat sonrasında saklama amaçlı yüksek risk ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır...

Devamı...

Havalandırma Tesisatları Periyodik Kontrolü

İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması...

Devamı...

Asansör Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2, TS EN 81-20 ve 81-50...

Devamı...

Tahribatsız Muayene

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde...

Devamı...

Tasarım Doğrulama

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının...

Devamı...

Gözetim Hizmetleri

Gözetim hizmetlerimiz 2 şekilde ayrı ayrı verilmektedir:
1-Ticaret Kontrol Gözetimi
2-Ürün Muayene Gözetimi
1-Uluslar arası ticarette alıcı ve satıcı arasında...

Devamı...

İmalat Kontrolü Gözetimi

İmalat Sektöründe bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrolleri içeren Gözetim türüdür.
İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Değişik Sektörel ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar...

Devamı...

Makinelerin Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), uzman makine mühendisleri ile makine sektörüne standartları karşılayan makine muayenesi hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerimizden istifade etmek için...

Devamı...

Gıda Gözetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen...

Devamı...

Temiz Oda Ölçümleri ve Analizleri

Temiz Oda Analizleri Ve Ölçümleri Nedir - Nasıl Yapılır ?
TS 11605 EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bu odalarda birlikte kontrol edilen ortamlar Bölüm 1 - Hava temizliğinin sınıflandırılması Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene